PS&PSQ工業秤配件 (型號:PS&PSQ)

產品特征
  • 量程 (t): 3t

  • 尺寸(m): 0.8 0.8, 10 10,10 12,12 12,12 15,15 15

  • 不鏽鋼或碳鋼

  • 單層技術參數 型號 最大稱量 台麵尺寸 秤體材料 秤體表麵 麵板厚度 框架厚度
PS0808 3t 800 800 304 Bp噴砂 5mm 4mm
PS1010 3t 1000 1000 304 Bp噴砂 5mm 4mm
PS1012 3t 1000 1200 304 Bp噴砂 5mm 4mm
PS1212 3t 1200 1200 304 Bp噴砂 5mm 4mm
PS1215 3t 1200 1500 304 Bp噴砂 6mm 4mm
PS1515 5t 1500 1500 304 Bp噴砂 6mm 4mm
PS1520 5t 1500 2000 304 Bp噴砂 6mm 4mm
PS2020 5t 2000 2000 304 Bp噴砂 6mm 4mm
PSQ0808 3t 800 800 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 4mm
PSQ1010 3t 1000 1000 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 4mm
PSQ1012 3t 1000 1200 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 4mm
PSQ1212 3t 1200 1200 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 4mm
PSQ1215 3t 1200 1500 Q235 噴漆 6mm 4mm
PSQ1515 5t 1500 1500 Q235 噴漆 6mm 4mm
PSQ1520 5t 1500 2000 Q235 噴漆 6mm 4mm
PSQ2020 5t 2000 2000 Q235 噴漆 6mm 4mm技術參數 型號 最大稱量 台麵尺寸 秤體材料 秤體表麵 麵板厚度 框架厚度
PS0808 3t 800 800 304 Bp噴砂 5mm 4mm
PS1010 3t 1000 1000 304 Bp噴砂 5mm 4mm
PS1012 3t 1000 1200 304 Bp噴砂 5mm 4mm
PS1212 3t 1200 1200 304 Bp噴砂 5mm 4mm
PS1215 3t 1200 1500 304 Bp噴砂 6mm 4mm
PS1515 5t 1500 1500 304 Bp噴砂 6mm 4mm
PS1520 5t 1500 2000 304 Bp噴砂 6mm 4mm
PS2020 5t 2000 2000 304 Bp噴砂 6mm 4mm
PSQ0808 3t 800 800 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 4mm
PSQ1010 3t 1000 1000 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 4mm
PSQ1012 3t 1000 1200 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 4mm
PSQ1212 3t 1200 1200 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 4mm
PSQ1215 3t 1200 1500 Q235 噴漆 6mm 4mm
PSQ1515 5t 1500 1500 Q235 噴漆 6mm 4mm
PSQ1520 5t 1500 2000 Q235 噴漆 6mm 4mm
PSQ2020 5t 2000 2000 Q235 噴漆 6mm 4mm工業衡器配件熱賣推薦