PL&PLQ工業秤配件 (型號:PL&PLQ)

產品特征
  • 量程 (t): 2t

  • 尺寸(m): 0.8 0.8, 10 10,10 12,12 12,12 15,15 15

  • 不鏽鋼或碳鋼

  • 超低台麵地磅技術參數 


型號 最大稱量 台麵尺寸 秤體材料     秤體表麵 麵板厚度 框架厚度
PL0808 2t 800 800 304 Bp噴砂 5mm 3mm
PL1010 2t 1000 1000 304 Bp噴砂 5mm 3mm
PL1012 2t 1000 1200 304 Bp噴砂 5mm 3mm
PL1212 2t 1200 1200 304 Bp噴砂 5mm 3mm
PL1215 2t 1200 1500 304 Bp噴砂 6mm 3mm
PL1515 2t 1500 1500 304 Bp噴砂 6mm 3mm
PLQ0808 2t 800 800 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 3mm
PLQ1010 2t 1000 1000 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 3mm
PLQ1012 2t 1000 1200 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 3mm
PLQ1212 2t 1200 1200 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 3mm
PLQ1215 2t 1200 1500 Q235 噴漆 6mm 3mm
PLQ1515 2t 1500 1500 Q235 噴漆 6mm 3mm

技術參數 


型號 最大稱量 台麵尺寸 秤體材料     秤體表麵 麵板厚度 框架厚度
PL0808 2t 800 800 304 Bp噴砂 5mm 3mm
PL1010 2t 1000 1000 304 Bp噴砂 5mm 3mm
PL1012 2t 1000 1200 304 Bp噴砂 5mm 3mm
PL1212 2t 1200 1200 304 Bp噴砂 5mm 3mm
PL1215 2t 1200 1500 304 Bp噴砂 6mm 3mm
PL1515 2t 1500 1500 304 Bp噴砂 6mm 3mm
PLQ0808 2t 800 800 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 3mm
PLQ1010 2t 1000 1000 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 3mm
PLQ1012 2t 1000 1200 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 3mm
PLQ1212 2t 1200 1200 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 3mm
PLQ1215 2t 1200 1500 Q235 噴漆 6mm 3mm
PLQ1515 2t 1500 1500 Q235 噴漆 6mm 3mm

工業衡器配件熱賣推薦