PD&PDQ工業秤配件 (型號:PD&PDQ)

產品特征

  • 量程(t): 3t

  • 尺寸(m): 0.8 0.8, 10 10,10 12,12 12,12 15,15 15

  • 不鏽鋼或碳鋼

  • 雙層 
技術參數 


型號 最大稱量 台麵尺寸 秤體材料 秤體表麵 麵板厚度 框架厚度
PD0808 3t 800 800 304 Bp噴砂 5mm 4mm
PD1010 3t 1000 1000 304 Bp噴砂 5mm 4mm
PD1012 3t 1000 1200 304 Bp噴砂 5mm 4mm
PD1212 3t 1200 1200 304 Bp噴砂 5mm 4mm
PD1215 3t 1200 1500 304 Bp噴砂 6mm 4mm
PD1515 3t 1500 1500 304 Bp噴砂 6mm 4mm
PDQ0808 3t 800 800 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 4mm
PDQ1010 3t 1000 1000 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 4mm
PDQ1012 3t 1000 1200 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 4mm
PDQ1212 3t 1200 1200 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 4mm
PDQ1215 3t 1200 1500 Q235 噴漆 6mm 4mm
PDQ1515 3t 1500 1500 Q235 噴漆 6mm 4mm


技術參數 


型號 最大稱量 台麵尺寸 秤體材料 秤體表麵 麵板厚度 框架厚度
PD0808 3t 800 800 304 Bp噴砂 5mm 4mm
PD1010 3t 1000 1000 304 Bp噴砂 5mm 4mm
PD1012 3t 1000 1200 304 Bp噴砂 5mm 4mm
PD1212 3t 1200 1200 304 Bp噴砂 5mm 4mm
PD1215 3t 1200 1500 304 Bp噴砂 6mm 4mm
PD1515 3t 1500 1500 304 Bp噴砂 6mm 4mm
PDQ0808 3t 800 800 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 4mm
PDQ1010 3t 1000 1000 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 4mm
PDQ1012 3t 1000 1200 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 4mm
PDQ1212 3t 1200 1200 Q235 噴塑/超防腐塗層 5mm 4mm
PDQ1215 3t 1200 1500 Q235 噴漆 6mm 4mm
PDQ1515 3t 1500 1500 Q235 噴漆 6mm 4mm

工業衡器配件熱賣推薦